ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 110χιλ. x 80μ. για αυτοκόλητες ετικέτες
3,52 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 55χιλ. x 74μ. για υφασμάτινες ετικέτες
5,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 55χιλ. x 450μ. για αυτοκόλητες ετικέτες
9,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 35χιλ. x 300μ. για υφασμάτινες ετικέτες
10,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 40χιλ. x 410μ. για αυτοκόλητες ετικέτες
10,00 €
9,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 40χιλ. x 360μ. για υφασμάτινες ετικέτες
17,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 57χιλ. x 300μ. για αυτοκόλητες ετικέτες
23,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 57χιλ. x 300μ. για αυτοκόλητες ετικέτες
23,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 110χιλ. x 540μ. για αυτοκόλητες ετικέτες
23,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 35χιλ. x 600μ. για υφασμάτινες ετικέτες
25,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 100χιλ. x 300μ. για υφασμάτινες ετικέτες
30,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 105χιλ. x 600μ. για αυτοκόλητες ετικέτες
32,70 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο
Μελανοταινία 55χιλ. x 540μ. για υφασμάτινες ετικέτες
35,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ